ALIŞVERİŞ SEPETİ
0 ürün var.
 

Dilekçe Örnekleri

Dilekçe Örnekleri
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 65.00TL
Ürün Kodu: kitap13505

Miktar: Sepete Ekle
Yayınevi: Legal
Basım Tarihi: 2012 Eylül
Basım Yeri: İstanbul
Sayfa Sayısı: 658
Boyut: 16 x 23 cm
Baskı: 1
ISBN/Ref: 9786054354375
Kategori(ler): Genel Hukuk / Başvuru Kitapları
Kavram(lar): dilekçe rehberi

İçindekiler:
AİLE VE ŞAHSIN HUKUKU

 • 4320 Sayılı Yasa Gereği Tedbir Başvurusu Dilekçesi 5
 • Aile Konutu Cevap Dilekçesi ve Deliller 7
 • Aile Konutu Üzerindeki İpoteğin İptali Dava Dilekçesi 11
 • Boşandığı Eşin Soyadını Kullanma İzin Talebi Dilekçesi 15
 • Boşanma Bilirkişi Raporu, Tanık Beyanları ve Esasa İlişkin Beyan Dilekçesi 16
 • Boşanma Dava Dilekçesi 18
 • Boşanma Davaya Cevap Dilekçesi 21
 • Boşanma Esas Hakkında Beyan Dilekçesi 24
 • Boşanma Tanık Beyanları ve Esas Hakkında Beyan Dilekçesi 27
 • Boşanma Tanık İfadeleri ve Esas Hakkında Beyan Dilekçesi 31
 • Boşanma Tanıma ve Tenfiz Dava Dilekçesi 34
 • Boşanma Temyiz Dilekçesi 35
 • Boşanma Uzman Raporu Hakkında Beyan Dilekçesi 37
 • Çocuk Yardım Nafakası Beyan Dilekçesi 39
 • Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Velayeti Dava Dilekçesi 41
 • Mal Paylaşımı Dava Dilekçesi 42
 • Mal Paylaşımı Replik Dilekçesi 44
 • Vasi Tayini Dava Dilekçesi 47
 • Vasiyete İtiraz Dilekçesi 48
 • Vasiyetin İptali ve Tenkis Dava Dilekçesi 49
 • Vasiyetin İptali ve Tenkis Duruşma Öne Alım Dilekçesi 52
 • Velayet ve Boşanma Tanık Beyanları Hakkında ve Esas Hakkında Beyan Dilekçesi 53
 • Velayetin Değiştirilmesi Temyize Cevap Dilekçesi 57
 • Velayetin Değiştirilmesi ve Nafaka Dava Dilekçesi 60
  ALACAK DAVALARI, TAZMİNAT, RÜCU VE SİGORTA HUKUKU
 • Alacak Davası Yetkisizlik Kararı Temyiz Dilekçesi 65
 • Aracın Pert Olması Nedeniyle Sigorta Bedelini Talep Davaya Yanıt Dilekçesi 68
 • Araç Hasarının Şüpheli Olması Nedeniyle Hasar Tespit Dilekçesi 70
 • Araç Maddi Hasar Sigorta Rücuen Tazminat Dava Dilekçesi 72
 • Araç Maddi Hasar Sigorta Rücuen Tazminat Temyize Yanıt Dilekçesi 74
 • Araç Satışında Peşin Satış ve İspat Külfeti Beyan Dilekçesi 76
 • Bankanın Bilgi Dışında Çektiği Paranın İadesi Talepli Dava Dilekçesi 78
 • Cari Hesap Alacağı İtirazın İptali (İspat Yükü) Dava Dilekçesi 80
 • Cari Hesap Alacak Davası Dava Dilekçesi (Birleştirme Talepli) 82
 • Çalınan Araç Sigorta Bedeli Dava Dilekçesi 85
 • Darp Nedeniyle Tazminat Dava Dilekçesi 87
 • Destekten Yoksun Kalma Davaya Yanıt Dilekçesi 89
 • Destekten Yoksun Kalma ve Manevi Tazminat Cevaba Cevap Dilekçesi 91
 • Destekten Yoksun Kalma ve Manevi Tazminat Dava Dilekçesi 93
 • Destekten Yoksun Kalma ve Manevi Tazminat Yanıt Dilekçesi ve Deliller 96
 • Fatura İtirazın İptali Karar Düzeltme Dilekçesi 102
 • Fatura İtirazın İptali Rapora Karşı Beyan Dilekçesi 105
 • Fatura İtirazın İptali Temyiz Dilekçesi 107
 • Fatura Konsinye Mal İtirazı İtirazın İptali Dava Dilekçesi 110
 • Hakaret Tehdit Manevi Tazminat Beyan Dilekçesi 113
 • Haksız Azil Nedeniyle Vekalet Ücreti Alacak Dava Dilekçesi 116
 • Haksız Haciz Nedeniyle Tazminat Davaya Yanıt Dilekçesi 121
 • Haksız Haciz Nedeniyle Tazminat Rapora İtiraz Dilekçesi 126
 • Haksız Haciz Nedeniyle Tazminat Temyiz Dilekçesi 137
 • Haksız Tahliye Nedeniyle Tazminat Dava Dilekçesi 145
 • İhbar Olunan Sigorta Yanıt Dilekçesi 149
 • İmza İtirazı Cevap Dilekçesi ve Delil Listesi 151
 • İrade Dışında Gerçekleşen Bankacılık İşlemi Nedeniyle Bankadan Alacak Davası Delil ve Replik Dilekçesi 153
 • İşgücü Kaybı Nedeniyle Tazminat Adli Tıp Raporuna Beyan Dilekçesi 156
 • Kambiyo Vasfında Olmayan Çek Nedeniyle İtirazın İptali Dava Dilekçesi 157
 • Kambiyo Vasfında Olmayan Senet Nedeniyle İtirazın İptali Dava Dilekçesi 159
 • Kambiyo Vasfında Olmayan Senet Nedeniyle İtirazın İptali Replik Dilekçesi 161
 • Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Rücu Dava Dilekçesi 163
 • Kazanç Kaybı Nedeniyle Alacak Davası Davalı Rapora Beyan Dilekçesi 165
 • Komisyon Sözleşmesi Nedeniyle İtirazın İptali Ek Temyiz Dilekçesi 167
 • Komisyon Sözleşmesi Nedeniyle İtirazın İptali Temyiz Dilekçesi 170
 • Kredi Güvence Sigortası Nedeniyle Alacak Davası Davalı Rapora Beyan Dilekçesi 179
 • Markaya Tecavüzün Önlenmesi Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi 181
 • Menfi Tespit Davasında Alacaklıdan Başkasına İfa Sebebiyle Beyan Dilekçesi 186
 • Menfi Tespit Esas Hakkında ve Rapora Karşı Beyan Dilekçesi 189
 • Senet Nedeniyle Menfi Tespit Davalı Beyan Dilekçesi 192
 • Senet Nedeniyle Menfi Tespit Düplik Dilekçesi 194
 • Senet Nedeniyle Menfi Tespit Yanıt Dilekçesi 197
 • Sigorta Rücuen Tazminat İtirazın İptali Dava Dilekçesi 200
 • Silahla Yaralama Tazminat Davası Yanıt Dilekçesi 202
 • Sözleşmenin Haksız Feshi Nedeniyle Alacak Dava Dilekçesi 204
 • Sözleşmenin Haksız Feshi Nedeniyle Kar Mahrumiyeti ve Manevi Tazminat Dava Dilekçesi 211
 • Sözleşmenin Haksız Feshi Nedeniyle Menfi Tespit Dava Dilekçesi 217
 • Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Fesih Alacak Davası Dava Dilekçesi 221
 • Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tazminat Dava Dilekçesi 224
 • Şirket Yöneticisinin Sorumluluğu Nedeniyle Tazminat Dava Dilekçesi 227
 • Tavzih Talebi Cevaba Cevap Dilekçesi 231
 • Tecavüz Nedeniyle Tazminat Dava Dilekçesi 233
 • Tedbirin Kaldırılması Talebinin Reddi Müdürlük İşlemini Şikayet Temyiz Dilekçesi 235
 • Tehdit Hakaret Manevi Tazminat Dava Dilekçesi 237
 • Tehdit Hakaret Manevi Tazminat Replik Dilekçesi 242
 • Teminat Senedi Menfi Tespit Dava Dilekçesi 244
 • Trafik Kazası Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi 248
 • Trafik Kazası Manevi Tazminat Yanıt Dilekçesi 251
 • Trafik Kazası Tazminat Cevaba Cevap Dilekçesi 253
 • Usulsüz Tebligat Nedeniyle Şikayet Cevap Dilekçesi 255
 • Usulsüz Tebligat Nedeniyle Şikayet Temyiz Dilekçesi 257
 • Yangın Nedeniyle Tazminat Rücu Dava Dilekçesi 259
  CEZA HUKUKU
 • Adam Öldürme ve Azmettirme Savunma Dilekçesi 263
 • Adam Öldürme ve Öldürmeye Teşebbüs Sanık Müdafii Temyiz Dilekçesi 267
 • Bilişim Sistemleri ve Bankayı Vasıta Kullanarak Dolandırıcılık Sanık Müdafii Temyiz Dilekçesi 270
 • Darp Hakaret Zorla Alıkoyma Tehdit Şikayet Dilekçesi 272
 • Doktor Hatası Nedeniyle Adli Tıp Raporuna Sanık Müdafii İtiraz Dilekçesi 274
 • Elektrik Hırsızlığı Savunma Dilekçesi 276
 • Emniyeti Suistimal Hırsızlık Sanık Müdafii Temyiz Dilekçesi 280
 • Gasp Sanık Müdafii Temyiz Dilekçesi 282
 • Gerekçesiz Ceza Alt Sınırdan Uzaklaşma Sanık Müdafii Temyiz Dilekçesi 283
 • Görevi İhmal ve Kötüye Kullanma Şikayet Dilekçesi 284
 • Görevi Kötüye Kullanma Esasa İlişkin Savunma Dilekçesi 286
 • Görevi Kötüye Kullanma Savunma Dilekçesi 288
 • Karşılıksız Çek Eski Hale İade Talepli Dilekçe 289
 • Kasten Adam Öldürme Esasa İlişkin Savunma Dilekçesi 291
 • Kasten Adam Öldürme Esasa İlişkin Savunma Dilekçesi 2 293
 • Kavgaya El Atmak Savunma Dilekçesi 296
 • Kişilik Haklarının İhlali Sanık Müdafii Temyiz Dilekçesi 297
 • Öldürmeye Kalkışmak Savunma Dilekçesi 299
 • Resmi Belgede Sahtecilik Tahliye Talepli Dilekçe 302
 • Resmi Evrakta Sahtecilik Sanık Müdafii Temyiz Dilekçesi 304
 • Resmi Evrakta Sahtecilik ve Dolandırıcılık Şikayet Dilekçesi 307
 • Resmi Kayıtlarda Sahtekarlık ve Dolandırıcılık Şikayet Dilekçesi 309
 • Rüşvet Esasa İlişkin Savunma Dilekçesi 311
 • Sahte Belge Düzenleme ve Kullanma Savunma Dilekçesi 313
 • Sigorta Şirketini Dolandırmaya Teşebbüs Savunma Dilekçesi 315
 • Tahliye Talepli Dilekçe 317
 • Tahliye Talepli Tutuklamaya İtiraz Dilekçesi 318
 • Tehdit Alıkoyma Darp Katılma Talepli Beyan Dilekçesi 321
 • Tahliye Talepli Tutuklamaya İtiraz Dilekçesi 2 320
 • Tehdit Şikayet Dilekçesi 323
 • Tutuklama Kararının Kaldırılması Talepli Dilekçe 326
 • Tutuklu Kalınan Sürenin Mahsubu Talepli Dilekçe 328
 • Yağma Duruşma Talepli Sanık Müdafii Temyiz Dilekçesi 329
 • Yağma Esasa İlişkin Savunma Dilekçesi 331
 • Yağma Mütalaaya Karşı Beyan ve Esasa İlişkin Savunma Dilekçesi 332
 • Yağma Tahliye Talepli Savunma Dilekçesi 333
 • Zimmet Tevsii Tahkikat ve Tahliye Talepli Bilirkişi Raporuna Beyan Dilekçesi 335
  GAYRİMENKUL HUKUKU
 • 2B Tapu İptali ve Tescil Karar Düzeltme Dilekçesi 341
 • 3091 Sayılı Yasa Gereğince Tahliye Dilekçesi 347
 • Ecrimisil Bilirkişi Raporuna Karşı Beyan Dilekçesi 348
 • Ecrimisil Bilirkişi Raporuna Karşı Beyan Dilekçesi 2 350
 • Ecrimisil Bilirkişi Raporuna ve Esasa İlişkin Beyan Dilekçesi 354
 • Ecrimisil Temyiz Dilekçesi 358
 • Ecrimisil ve Kira Geliri Dava Dilekçesi 361
 • Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil Dava Dilekçesi 363
 • Eski Hale Getirme ve Manevi Tazminat Dava Dilekçesi 364
 • Gayrimenkul Satış Sözleşmesine Aykırılık Sebebiyle Tazminat Dava Dilekçesi 365
 • Gayrimenkul Satış Vaadine Dayalı Tapu İptali Tescil Temyiz Dilekçesi 369
 • Gayrimenkulün Aynına İlişkin İlamın Kesinleşmeden İcraya Konamayacağı Sebebiyle Takibin İptali Temyize Yanıt Dilekçesi 371
 • Hakimin Bozma Kararına Uyma Kararıyla Bağlı Olmasının İstisnaları Beyan Dilekçesi 372
 • Haksız İşgal Delil Tespiti Dilekçesi 377
 • Hileye Dayalı Tapu İptali Tescil Davası Cevap Dilekçesi 378
 • İcra Takibi ve Tahliye Kararı Nedeniyle Menfi Tespit Davası Cevap Dilekçesi 383
 • İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Dava Dilekçesi 385
 • İzaleyi Şüyu Bilirkişi Raporuna Beyan Dilekçesi 387
 • İzaleyi Şüyu Ek Bilirkişi Raporuna Beyan ve İtiraz Dilekçesi 389
 • Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Karşı Dava Dilekçesi 392
 • Kamulaştırmasız Elatma Dava Dilekçesi 394
 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Tazminat Dava Dilekçesi 397
 • Kira Alacağı İtirazın İptali Temyize Yanıt Dilekçesi 401
 • Kira Alacağı İtirazın Kaldırılması Dava Dilekçesi 403
 • Kira Alacağı Menfi Tespit Dava Dilekçesine Yanıt Dilekçesi 404
 • Kira Tespit Islah Dilekçesi 409
 • Kira Tespit Temyiz Dilekçesi 411
 • Kira Tespit Temyize Yanıt Dilekçesi 415
 • Kira Uyarlama Davası Düplik Dilekçesi 417
 • Miras Taksim Sözleşmesi Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Dava Dilekçesi 419
 • Müdahalenin Meni Bilirkişi Raporuna Beyan Dilekçesi 421
 • Ortak Alana Müdahale Dava Dilekçesi 427
 • Ortak Alana Müdahale Tespit Dilekçesi 429
 • Satış Vaadine Dayalı Tapu İptali Tescil Bilirkişi Raporuna ve Davanın Esasına Dair Beyan Dilekçesi 430
 • Satış Vaadine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Islah Talebinin Reddi Beyan Dilekçesi 433
 • Satış Vaadine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Tanık İfadelerine Karşı Beyan Dilekçesi 436
 • Şüfa Davası Temyiz Dilekçesi 441
 • Tapu İptali Tenkis Miras Nedeniyle İstihkak Davası Replik Dilekçesi 443
 • Tasarrufun İptali Dava Dilekçesi 450
 • Tasarrufun İptali İnanç Sözleşmesi Cevap Dilekçesi 452
 • Zilyetliğe Dayalı Tescil Temyiz Dilekçesi 456
  İDARE HUKUKU
 • Encümen Kararının İptali Dava Dilekçesi 461
 • Görevden Alma İdari İşlemin İptali Cevaba Cevap Dilekçesi 463
 • Görevden Alma İdari İşlemin İptali Cevaba Cevap Dilekçesi 2 466
 • Görevden Alma İdari İşlemin İptali Cevaba Cevap Dilekçesi 3 468
 • Görevden Alma İdari İşlemin İptali Dava Dilekçesi 471
 • Görevden Alma İdari İşlemin İptali Yd Talebinin Reddine İtiraz Dilekçesi 473
 • İdari İşlemin İptali Usuli Eksiklik Nedeniyle Reddedilen Dava Dilekçesi 477
 • İdari Para Cezasının İptali Temyize Yanıt Dilekçesi 479
 • Off Shore Hesabındaki Paranın Tahsili Ara Karar Gereği Beyan Dilekçesi 480
 • Off Shore Hesabındaki Paranın Tahsili Cevaba Cevap Dilekçesi 482
 • Off Shore Hesabındaki Paranın Tahsili Temyiz Dilekçesi 487
 • Yd Talepli Görevden Alma İdari İşlemin İptali Dava Dilekçesi 490
 • Yd Talepli İdari İşlemin İptali Dava Dilekçesi 495
 • Yd Talepli İdari Para Cezasının İptali Temyiz Dilekçesi 497
 • Yd Talepli Ödeme Emrinin İptali Karar Düzeltme Dilekçesi 500
  İHTARNAMELER
 • Acentelik Sözleşmesi Feshi ve Acentelik Vekaleti Azli İhtar 507
 • Bankanın Haksız Eyleminden Dolayı Tazminat İhtarı 508
 • Fatura ve Cari Hesap Alacağı İhtar 510
 • Haksız Rekabet İhtara Yanıt 511
 • Haksız Rekabetin Durdurulması İhtar 512
 • Haksız Rekabetin Durdurulması İhtar 2 513
 • Hisse Devri ve Ortaklıktan Çıkma Talebi İhtar 515
 • İhtara Cevap ve Karşı İhtar 516
 • İhtiyaç Sebebiyle Tahliye ve Kira Artışı İhtar 517
 • İşe Devamsızlık Nedeniyle İhtar 518
 • İşe İade Talepli İhtar 519
 • Kesinleşen Mahkeme Kararına Göre İşe İade İhtar 520
 • Kira Alacağı İhtar 521
 • Kira ve Fatura Alacağı İhtar 522
 • Satın Alınan Taşınmazdaki Ayıp İhtarı 524
 • Satın Alınan Taşınmazın Teslim Edilmemesi Nedeniyle Kira Talepli İhtar 525
 • Sigorta Acentesi Makbuzların İadesi İhtar 526
 • Sigorta Acentesi Poliçelerin İadesi İhtar 527
 • Sözleşmenin Feshi ve Teminatın İadesi İhtar 528
  İŞ HUKUKU
 • Ara Karardan Rücu ile Emsal Ücret Araştırması Yapılması Talepli Dilekçe 533
 • Emsal Ücret Araştırması İçin Gereken Bilgilerin Sunulduğu Dilekçe 534
 • Emsal Ücret Araştırması İşçi Vekili Talebi 535
 • Emsal Ücret Araştırması Yanıtlarının Beklenmesi Nedeniyle Ara Karardan Rücu Talepli Dilekçe 536
 • Gerçek Maaş Üzerinden Hizmet Tespiti Dava Dilekçesi 537
 • Hatalı Onama Kararındaki Maddi Hatanın Düzeltilmesi Talepli Dilekçe 539
 • Hizmet Tespiti İşveren Vekili Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi 542
 • Hizmet Tespiti İşveren Vekili Temyiz Dilekçesi 545
 • İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası İşveren Vekili Cevap Dilekçesi 547
 • İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Kusur Raporuna Karşı İşveren Vekili Beyan Dilekçesi 550
 • İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Kusur Raporuna Karşı İşveren Vekili Beyan Dilekçesi 2 553
 • İşçilik Alacağı Bozma Sonrası İşveren Vekili Bilirkişi Raporuna Beyan Dilekçesi 555
 • İşçilik Alacağı Cevap Dilekçesi ve Delil Listesi 561
 • İşçilik Alacağı Davası İşveren Vekili Olarak Temyiz Dilekçesi 565
 • İşçilik Alacağı Davası İşveren Vekilinin İşe Davetle İlgili Beyan Dilekçesi 572
 • İşçilik Alacağı Davaya Cevap Dilekçesi 574
 • İşçilik Alacağı Davaya Cevap ve Delil Listesi 580
 • İşçilik Alacağı İşçi Vekili Olarak Bilirkişi Raporuna ve Davanın Esasına Beyan Dilekçesi 584
 • İşçilik Alacağı İşçinin Haklı Fesih Nedenleri İşveren Vekili Esas Hakkında Beyan Dilekçesi 587
 • İşçilik Alacağı İşveren Bilirkişi Raporuna ve Islaha İtiraz Dilekçesi 591
 • İşçilik Alacağı İşveren Vekili Bilirkişi Raporuna İtiraz ile Bozma Yönünde Ek Rapor Alınması Talepli Dilekçe 598
 • İşçilik Alacağı İşveren Vekili Bilirkişi Raporuna İtiraz ve Ek Rapor Alınması Talepli Dilekçe 603
 • İşçilik Alacağı İşveren Vekili Bozma Sonrası Beyan Dilekçesi 609
 • İşçilik Alacağı İşveren Vekili Düplik Dilekçesi 615
 • İşçilik Alacağı İşveren Vekili Ek Bilirkişi Raporuna Beyan Dilekçesi 618
 • İşçilik Alacağı İşveren Vekili Ek Rapor Talepli Bilirkişi Raporuna ve Islaha İtiraz Dilekçesi 621
 • İşçilik Alacağı İşveren Vekili Olarak Bilirkişi Raporuna ve Islaha İtiraz ile Ek Rapor Talepli Dilekçe 625
 • İşçilik Alacağı İşveren Vekili Olarak Bilirkişi Raporuna ve Tanık İfadelerine Beyan Dilekçesi 629
 • İşçilik Alacağı İşveren Vekili Temyiz Dilekçesi 634
 • İşçilik Alacağı İşveren Vekili Temyiz Dilekçesi 2 641
 • İşçilik Alacağı İtirazın İptali Davaya Cevap Dilekçesi 645
 • İşçilik Alacağı İtirazın İptali İşçi Vekili Düplik Dilekçesi 649
 • İşçilik Alacak Davası Dava Dilekçesi 651
 • İşveren Vekili Esas Hakkında Beyan ve Karşı Dava Dilekçesi 654
 • Ölümlü İş Kazası Tazminat Davası Cevap Dilekçesi 657  BU ÜRÜNÜ GEÇİCİ OLARAK KAMPANYALI FİYATIYLA SADECE SİTEMİZ ÜZERİNDEN TEMİN EDEBİLİRSİNİZ. TELEFONLA SİPARİŞ İÇİN LÜTFEN SİTEMİZDEKİ İLETİŞİM NUMARASINDAN İRTİBAT KURUNUZ VEYA İNTERNET SİTEMİZ ÜZERİNDEN 7/24 SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ.

   

   SİPARİŞİNİZİ KAPIDA NAKİT ÖDEMELİ OLARAK ALABİLİRSİNİZ. KREDİ KARTI İLE ÖDEME YAPMAK İÇİN LÜTFEN MÜŞTERİ TEMSİLCİLERİMİZ İLE İRTİBAT KURUNUZ. KREDİ KARTI İLE ÜRÜNLERİMİZ SADECE TEK ÇEKİM OLARAK TAHSİL EDİLEBİLMEKTEDİR.SİPARİŞ VERİRKEN NAKİT VEYA KREDİ KARTI İLE ÖDEME YAPACAĞINIZI YAZMANIZ GEREKMEKTEDİR.SİPARİŞ ÇIKTIKTAN SONRA ÖDEME ŞEKLİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILAMAMAKTADIR. DETAYLI BİLGİ İÇİN SİTEMİZ MÜŞTERİ TEMSİLCİLERİMİZDEN DESTEK ALABİLİRSİNİZ.


 • Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.

  Facebook'ta Payla