ALIŞVERİŞ SEPETİ
0 ürün var.
 

Tensip, Ön İnceleme ve Hukuki Yazışma Örnekleri

Tensip, Ön İnceleme ve Hukuki Yazışma Örnekleri
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 115.00TL
Ürün Kodu: kitap13509

Miktar: Sepete Ekle
Yayınevi: Adalet
Basım Tarihi: 2011 Kasım
Basım Yeri: Ankara
Sayfa Sayısı: 1074
Boyut: 17 x 24,5 cm
Baskı: 2
ISBN/Ref: 9786055336080
Kategori(ler): Genel Hukuk / Başvuru Kitapları
Kavram(lar): tensip | yazışma | yazışma örnekleri

"Yeni göreve başlayan meslektaşlarımızın tensip hazırlarken bazen sıkıntılarla karşılaştıkları, nitelikli - iyi bir tensip hazırlamak için belli bir bilgi birikimi ve tecrübe gerektiği, iyi hazırlanmamış bir tensibin davanın uzamasına neden olduğunu fark ettim. Bu ihtiyaçtan hareketle uygulamada halen kullanılan tensip, müzekkere ve mahkeme kararlarını toplayarak kitap haline getirdim. Bu çalışma güncel olma ve kapsamı bakımından Türkiye’de konusunda yapılmış tek çalışmadır.
Bu eser, mesleğe yeni başlayan meslektaşlarımızın ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Kitapta yer alan örnekler kullanılarak ve içeriği düzenlenerek ihtiyaç duyulan tensip ve müzekkere örneklerini hazırlamak mümkündür. Kitapta yer alan tensip tutanaklarının orijinal halinin bozulmaması için 1086 Sayılı HUMK. ’nun ilgili maddeleri olduğu gibi yer almaktadır.
6100 sayılı HMK’na göre yapılmış yeni tensip örnekleri Ankara Adliyesindeki mahkemelerden toplanarak kitabın baş kısmına alınmıştır. Kâtip ve hakim onayı ile tamamlanan hatalı tensipler ancak Adalet Bakanlığı bilgi işlem merkezi tarafından düzeltilebilir. Bu düzeltme işlemi için özel yazışma yapmak gerekir. Kitapta 6100 sayılı Kanuna göre yapılmış yeni tensipler yer almakta olup, bu eser yeni tensip yapacak olan hakimlere yardımcı olacaktır."(Önsözden)

İçindekiler

 • 6100 SAYILI KANUNA GÖRE YAPILMIŞ TENSİP ÖRNEKLERİ-1
 • AİLE MAHKEMESİ-1
 • Tensip (Aile Konutu Şerhi Konulması)-1
 • Tensip (Anlaşmalı Boşanma)-3
 • Tensip (Boşanma)-4
 • Tensip (Boşanmadan Sonra Açılan Katkı Payı Alacağı)-7
 • Tensip (Eda Davası / Tespit Davası / Belirsiz Alacak ve Tespit Davası / Kısmi Dava / Seçimlik Dava)-10
 • Tensip (İddet Müddetinin Kaldırılması)-14
 • Tensip (Yazılı Yargılama Usulü İle İlgili)-15
 • ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ-17
 • Tensip-17
 • Tensip (Ad ve Soyadı Düzeltilmesi İstemi)-19
 • Tensip (Alacak)-21
 • Tensip (Alacak, Tespit)-23
 • Tensip (Alacak)-26
 • Tensip (Alacak)-28
 • Tensip (Eski Yasa Zamanında Açılmış, İlk Duruşması Yapılan, Taraf Teşkili Yapılan Dosyalarda)-30
 • Tensip (Eski Yasa Zamanında Açılmış, İlk Duruşması Yapılan, Taraf Teşkili Yapılamayan Dosyalarda)-31
 • Tensip (İsim Düzeltilmesi İstemli)-33
 • Tensip (İtirazın İptali)-34
 • Tensip (İtirazın İptali)-36
 • Tensip (Kamulaştırma)-38
 • Tensip (Kamulaştırma)-40
 • Tensip (Kamulaştırma)-42
 • Tensip (Nüfus Davası)-44
 • Tensip (Tazminat)-46
 • Tensip (Tazminat)-48
 • Tensip (Tahkim (Hakem))-51
 • Tensip (Tazminat (Kamulaştırmasız El Koymadan Kaynaklanan))-53
 • Tensip (Tazminat(Kişilik Haklarına Saldırı Nedenli))-55
 • Tensip (Yaş Düzeltilmesi)-57
 • TEBLİGAT EVRAKI ÜZERİNE VERİLECEK MEŞRUHATLAR-58
 • Cevap Dilekçesi Tebliği-58
 • Cevaba Cevap Dilekçesi Tebliği-58
 • Dava Dilekçesi Tebliğ Şerhi-58
 • Duruşmaya Davet-58
 • Ön İncelemeye Davet Meşruhatı-58
 • ÖN İNCELEME TUTANAĞI-59
 • Ön İnceleme Tutanağı-59
 • ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ-63
 • Tensip-63
 • Tensip (Alacak)-68
 • Tensip (Basit Yargılama Usulü İle İlgili)-70
 • Tensip (Genel Şablon)-73
 • Tensip (Yazılı Usulde Dava Dilekçesinde Eksik Bulunması Hali)-76
 • BİLGİ NOTU-80
 • 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun Asliye Ticaret Mahkemesinde Uygulanması-83
 • FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR MAHKEMESİ-129
 • Tensip (Fikir ve Sanat Eseri (Maddi Tazminat İstemli))-129
 • Tensip (Marka (Marka İle İlgili Kurum Kararlarının İptali), Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan)-131
 • İCRA HUKUK MAHKEMESİ-135
 • Tensip (İmzaya İtiraz)-135
 • Tensip (İstihkak)-137
 • Tensip (Kiralananın Tahliyesi)-139
 • ÖN İNCELEME TUTANAĞI-141
 • Ön İnceleme Tutanağı-141
 • İŞ MAHKEMESİ-143
 • Tensip (Alacak)-143
 • Tensip (Alacak)-146
 • Tensip (Hizmet Tespiti)-148
 • Tensip (İşe İade)-151
 • SULH HUKUK MAHKEMESİ-155
 • Tensip (Çek İptali)-155
 • Tensip (Derneğin Kendiliğinden Sona Erdiğinin Tespiti)-156
 • Tensip (Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar)-157
 • Tensip (Kira (Uyarlama Davası))-158
 • Tensip (Ortaklığın Giderilmesi)-160
 • Tensip (Ortaklığın Giderilmesi)-164
 • TÜKETİCİ MAHKEMESİ-165
 • Tensip (Genel Şablon)-165
 • AĞIR CEZA MAHKEMESİ-167
 • TENSİP TUTANAKLARI-167
 • Edimin İfasına Fesat Karıştırma İle İlgili Tensip Tutanağı-167
 • Görevsizlik İle İlgili Tensip Tutanağı-169
 • İcbar Suretiyle İrtikap İle İlgili Tensip Tutanağı-171
 • Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği İle İlgili Tensip Tutanağı-173
 • Kasten Öldürme İle İlgili Tensip Tutanağı-175
 • Nitelikli Yağma, Dolandırıcılık İle İlgili Tensip Tutanağı-177
 • Özel Belgede Sahtecilik İle İlgili Tensip Tutanağı-178
 • Parada Sahtecilik İle İlgili Tensip Tutanağı-179
 • Rüşvet Almak/Vermek, Görevi Kötüye Kullanma İle İlgili Tensip Tutanağı-181
 • Sanık Lehine Bozma Halinde Düzenlenen Tensip Tutanağı-183
 • Silahla (Bıçakla) Nitelikli Kasten Yaralama İle İlgili Tensip Tutanağı-185
 • Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma İle İlgili Tensip Tutanağı-187
 • Tasarlayarak Öldürme İle İlgili Tensip Tutanağı-189
 • Terör Örgütünün Propagandasını Yapma İle İlgili Tensip Tutanağı-190
 • Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama İle İlgili Tensip Tutanağı-191
 • Zimmet İle İlgili Tensip Tutanağı-193
 • Zorla Fuhuş Yaptırmak veya Teşvik Etmek, İnsan Ticareti Yapma, Göçmen Kaçakçılığı Yapma, Bir Adet Ateşli Silah ve Mutat Sayıdaki Mermileri Bulundurma, Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Ettirmek, Resmi Belgede Sahtecilik İle İlgili Tensip Tutanağı-194
 • MÜZEKKERELER-196
 • Adli Tıp Kurumuna Yazılan Müzekkere-196
 • Adres Araştırma Müzekkeresi-197
 • Barodan Avukat İsteme Müzekkeresi-198
 • Kalem Sorgusu Müzekkeresi-199
 • Sanık İçin Talimat Müzekkeresi-200
 • Talimat Müzekkeresi-201
 • Tanık İçin Talimat Müzekkeresi-202
 • MAHKEME KARARLARI-203
 • İlmühaber ve Vesikalarda Sahtecilik İle İlgili Örnek Mahkeme Kararı-203
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık (Son Soruşturmanın Açılması)-207
 • Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma İle İlgili Örnek Mahkeme Kararı-209
 • AİLE MAHKEMESİ-215
 • TENSİP TUTANAKLARI-215
 • Anlaşmalı Boşanma Davasına İlişkin Tensip Tutanağı-215
 • Babalık Davasına İlişkin Tensip Tutanağı-217
 • Boşanma Davasına İlişkin Tensip Tutanağı-219
 • Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Davasına İlişkin Tensip Tutanağı-221
 • Çocuk Mallarının Korunması Davasına İlişkin Tensip Tutanağı-222
 • Evlat Edinme Davasına İlişkin Tensip Tutanağı-224
 • Evlenmeye İzin Davasına İlişkin Tensip Tutanağı-226
 • İddeti Müddetin Kaldırılması Davasına İlişkin Tensip Tutanağı-227
 • Nafaka Davasına İlişkin Tensip Tutanağı-228
 • Nafakanın Kaldırılması Davasına İlişkin Tensip Tutanağı-230
 • Tanıma ve Tenfiz Davasına İlişkin Tensip Tutanağı-232
 • Tanıma ve Tenfiz Davasına İlişkin Tensip Tutanağı-234
 • Velayet (Velayetin Değiştirilmesi) Davasına İlişkin Tensip Tutanağı-236
 • Velayetin Tevdii Davasına İlişkin Tensip Tutanağı-237
 • Yenileme Tensip Tutanağı-239
 • Yoksulluk Nafakası Davasına İlişkin Tensip Tutanağı-240
 • MÜZEKKERELER-242
 • Babalık Davasında Ekonomik Sosyal Durum Araştırması Müzekkeresi-242
 • Babalık Davasında Yetki Belgesi Verilmesi Müzekkeresi-243
 • Bekleme Müddetinin Kaldırılması Davasında Hastaneye Yazılan Müzekkere-244
 • Boşanma Davasında Ekonomik ve Sosyal Durum Araştırması Müzekkeresi-245
 • Çocuk Mallarının Korunması Davasında SGK'ya Yazılan Müzekkere-246
 • Çocuk Mallarının Korunması Davasında Tapuya Yazılan Müzekkere-247
 • Evlat Edinme Davasında İhbar Müzekkeresi-248
 • Evlat Edinme Davasında Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne Yazılan Müzekkere-249
 • Evlenmeye İzin Davasında Rapor İsteme Müzekkeresi-250
 • Nafakanın Kaldırılması Davasında Dosya İsteme Müzekkeresi-251
 • Nafakanın Kaldırılması Davasında Ekonomik ve Sosyal Durum Araştırması Müzekkeresi-252
 • Tanıma ve Tenfiz Davasında Yurtdışı Tebligat Müzekkeresi-253
 • Velayet Davasında Başka Mahkemeden Karar Dosyası İsteme Müzekkeresi-254
 • MAHKEME KARARLARI-255
 • Anlaşmalı Boşanma Kararı-255
 • Babalık Davası Kararı-258
 • Bekleme Süresinin Kaldırılması Kararı-262
 • ANAYASA MAHKEMESİ-265
 • Görevi Kötüye Kullanmak (Yüce Divan) Tensip Tutanağı-265
 • ASKERİ MAHKEME-267
 • TENSİP TUTANAKLARI-267
 • Tensip -1-267
 • Tensip -2-268
 • Tensip -3-269
 • Tensip -4-271
 • Tensip -5-273
 • Tensip -6-274
 • Tensip -7-276
 • Tensip -8-277
 • Tensip -9-278
 • Tensip -10-279
 • ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ-281
 • Açığa Alınma İşleminin İptali İstemi-281
 • Adi Maluliyet Kararının İptali İstemi-282
 • Bilirkişi İnceleme Raporu -1-283
 • Bilirkişi İnceleme Raporu -2-284
 • Bilirkişi Tutanağı-285
 • Bilirkişi Tutanağı Gönderme Yazısı-286
 • Bilirkişi Ücret Ödeme-287
 • Dilekçenin Reddi Kararı-288
 • Emeklilik İstemi-290
 • Görevlendirme İşleminin İptali İstemi-292
 • Göz Hapsi Cezalarının İptali İstemi-294
 • Manevi Tazminat İstemi-297
 • Müdahale Talebinin Kabulüne Dair Karar-299
 • ASLİYE CEZA MAHKEMESİ-301
 • TENSİP TUTANAKLARI-301
 • 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Tensip Tutanağı-301
 • Basın Kanununa Muhalefet Suçuna İlişkin Tensip Tutanağı-302
 • Basit Yaralama, Tehdit Tensip Tutanağı-303
 • Basit Yaralama Tensip Tutanağı-304
 • Birleştirme Tensip Tutanağı-305
 • Bozma Tensip Tutanağı-306
 • Bozma Üzerine Yapılan Tensip Tutanağı-307
 • Elektrik Enerjisi Hırsızlığı Tensip Tutanağı-308
 • Elektrik Hırsızlığı Tensip Tutanağı-310
 • Genel Tensip Tutanağı-312
 • Görevsizlik İle İlgili Tensip Tutanağı-315
 • Hırsızlık Tensip Tutanağı-316
 • Hırsızlık-Konut Dokunulmazlığı Tensip Tutanağı-317
 • Hırsızlık-Konut Dokunulmazlığı Tensip Tutanağı-318
 • Kaçakçılık Tensip Tutanağı-320
 • Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçuna İlişkin Tensip Tutanağı-321
 • Müsadere Tensip Tutanağı-323
 • Nitelikli Hırsızlık Tensip Tutanağı-324
 • Petrol Kaçakçılığı Tensip Tutanağı-326
 • Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan Tensip Tutanağı-328
 • Suç Üstlenme, Yaralama, 6136 SYM Tensip Tutanağı-329
 • Tutuklama Tensip Tutanağı-330
 • Tutuklu Kişi İle İlgili Tensip Tutanağı-332
 • Yaralama Tensip Tutanağı-334
 • MÜZEKKERELER-336
 • Adalet Komisyonuna Yazılan Müzekkere-336
 • Adli Tıp Kurumuna Yazılan Müzekkere-337
 • Gümrük Müdürlüğüne Yazılan Müzekkere-338
 • Suç Duyurusu Müzekkeresi-339
 • Tahliye Müzekkeresi-340
 • Talimat Müzekkeresi-341
 • MAHKEME KARARLARI-342
 • 5395 Sayılı Yasanın 5 Maddesi Uyarınca Bir Tedbire Hükmedilmesi-342
 • 6136 S. K Muhalefet İle İlgili Örnek Mahkeme Kararı-345
 • Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık-349
 • ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ-353
 • TENSİP TUTANAKLARI-353
 • Acele El Koyma Nedeniyle Kamulaştırma Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-353
 • Adli Yardım Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-355
 • Alacak Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-356
 • Bozma Üzerine Yapılan Tensip Tutanağı-358
 • El Atmanın Önlenmesi-Men-i Müdahale Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-359
 • Geçit Hakkı Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-361
 • Görevsizlik/Yetkisizlik Tensip Tutanağı-363
 • İpoteğin Fekki İlişkin Tensip Tutanağı-365
 • İstirdat Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-367
 • Kamulaştırma 10. Maddeye Göre Tensip-368
 • Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-372
 • Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Tazminat Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-374
 • Koruma Kararı Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-377
 • Maddi ve Manevi Tazminat Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-379
 • Men-i Müdahele-Geçit Hakkı Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-381
 • Mülkiyetin Tespiti Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-383
 • Nüfus Kaydında Düzeltim Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-385
 • Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-387
 • Nüfus Kaydında Mükerrer Kaydın İptali Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-389
 • Sözleşmenin İptaline Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-391
 • Önalım (Şufa) Davası İle İlgili Tensip Tutanağı-393
 • Talimat Tensip Tutanağı-395
 • Tapu İptali ve Tescili Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-396
 • Tapu İptali ve Tescili Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-398
 • Tapu İptali ve Tescili Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-400
 • Tapu Kaydının Düzeltilmesi Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-402
 • Tapuda İsim Tashihi Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-404
 • Tapu İptali ve Tescili Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-406
 • Tazminat (Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle) Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-409
 • Tazminat (Trafik Kazası Nedeniyle) Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-411
 • Tazminat-Ecrimisil Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-413
 • Tazminat veya Alacak Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-414
 • Yaş Düzeltme Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-416
 • Yaş Tashihi Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-418
 • Yenileme Tensip Tutanağı-420
 • MÜZEKKERELER-421
 • Adli Yardım Bankalara Yazılan Müzekkere-421
 • Adli Yardım Kolluklara Yazılan Müzekkere-422
 • Adli Yardım Tapu Müdürlüğüne Yazılan Müzekkere-423
 • Doğum Tutanağı İsteme Müzekkeresi-424
 • Elatmanın Önlenmesi Davasında Tapuya Yazılan Müzekkere-425
 • Gaiplik Davasında Basın İlan Masrafının Yatırıldığına Dair Yazılan Müzekkere-426
 • Gaiplik Kararı Verilmesi Davasında Dilekçesinin İlan Edilmesi Müzekkeresi-427
 • Gaiplik Kararı Verilmesi Davasında İlan Üst Yazı Müzekkeresi-428
 • Gaiplik Kararı Davasında Kararın İlan Edilmesi Müzekkeresi-429
 • Geçit Hakkı Davasında Geçiş Hakkının Uygulanması İçin Yazılan Müzekkere-430
 • Geçit Hakkı Davasında Tapudan Kayıt İsteme Müzekkeresi-431
 • Kamulaştırmasız El Atma Davasında İmar Müdürlüğüne Yazılan Müzekkere-432
 • Karar İlanı-433
 • Koruma Kararının Uzatılmasına İlişkin Kararın Gönderilmesi Müzekkeresi-434
 • Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltim İstemli) Davasında DNA Tespiti İçin Yazılan Müzekkere-435
 • Nüfus Kaydında İsim Düzeltimi Davasında Emniyet Müdürlüğüne Yazılan Müzekkere-436
 • Önalım Davasında Bankaya Yazılan Müzekkere-437
 • Tapu Kaydı İsteme Müzekkeresi-438
 • Tapuya Karar Gönderme Müzekkeresi-439
 • Yaş Tashihi Davasında Hastaneden Rapor İsteme Müzekkeresi-440
 • Yetki Belgesi-441
 • MAHKEME KARARLARI-442
 • Adli Yardım Kararı-442
 • Elatmanın Önlenmesi Kararı-444
 • Gaiplik Kararı-447
 • Tespit Davası İle İlgili Örnek Mahkeme Kararı-451
 • ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ-453
 • TENSİP ÖRNEKLERİ-453
 • Alacak Davasına İlişkin Tensip Tutanağı-453
 • Birleştirme Tensip Tutanağı-454
 • Çek İptali Davası Tensip Tutanağı-455
 • Çek İptaline İlişkin Tensip Tutanağı-457
 • Görevsizlik Tensip Tutanağı-460
 • İflas Tensip Tutanağı-461
 • İflasın Kaldırılması Tensip Tutanağı-463
 • İflas İstemi Tensip Tutanağı-465
 • İstirdat Davası Tensip Tutanağı-466
 • İstirdat Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-468
 • İtirazın İptali Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-470
 • İtirazın İptali Davası Tensip Tutanağı-472
 • Kayıt Kabul Tensip Tutanağı-474
 • Konkordato Tensip Tutanağı-475
 • Menfi Tespite İlişkin Tensip Tutanağı-476
 • Menfi Tespit Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-479
 • Menfi Tespit Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-481
 • Senet İptali-483
 • Sermaye Tespitine İlişkin Tensip Tutanağı-484
 • Tapu İptali ve Tescil Davası Tensip Tutanağı-485
 • Tasarrufun İptali Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-487
 • Tazminat Davası Tensip Tutanağı-489
 • Ticari Şirket Davası Tensip Tutanağı-491
 • Yenileme Tensip Tutanağı-492
 • Zayi Belgesi Verilmesi Davası Tensip Tutanağı-493
 • MÜZEKKERELER-495
 • Çek İptali Davasında Bankaya Çek Üzerine Yasak Konulması İçin Yazılan Müzekkere-495
 • Çek İptali Davasında Bankaya Yazılan Müzekkere-496
 • Muhtıra Örneği-497
 • Ödeme Yasağı İle İlgili Müzekkere-498
 • Ticari Defterlerin İstenilmesi İle İlgili Müzekkere-499
 • Yurt Dışı Tebligat Gönderisi-501
 • Çek İlanı İle İlgili Müzekkere-502
 • MAHKEME KARARLARI-503
 • Çek İptali İle İlgili Örnek Mahkeme Kararı-503
 • Çek İptali Kararı-505
 • Çek İptali ve Ödeme Yasağı Konulması Talebi Kararı (Görevsizlik)-507
 • Davanın Açılmamış Sayılmasına Dair Örnek Mahkeme Kararı-509
 • CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI-511
 • MÜZEKKERELER-511
 • 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet Suçu İle İlgili Yazılan Müzekkere-511
 • Adli Tıp Müşahade Müzekkeresi-512
 • Ambulans Görevlendirme Müzekkeresi-513
 • Arama ve El Koyma İstemi Müzekkeresi-514
 • Başkasına Ait Hesaplardan Para Çekme İle İlgili Müzekkere-515
 • Çek İle İlgili Kriminal İnceleme İstemi Müzekkeresi-516
 • Doğal Ölüm Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Müzekkeresi-517
 • Elektronik Posta Yolu İle Yapılan Hakaret İle İlgili Müzekkere-519
 • Fiili Livata İle İlgili Müzekkere-520
 • Gebe Olup Olmadığının Bildirilmesi İstemi Müzekkeresi-521
 • Genital Muayene İstemi Müzekkeresi-522
 • Gözlem Altına Alma İstemi Müzekkeresi-523
 • İftira İle İlgili Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Müzekkeresi-524
 • Kan ve İdrar Numunelerinin İncelenmesi İstemi İle İlgili Müzekkere-526
 • 2 tüp idrar numunesi-526
 • Kayıp Şahıs Müzekkeresi-527
 • Korku, Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme İle İlgili Kovuşturma Yer Olmadığına Dair Karar Müzekkeresi-528
 • Mail Şifresinin Kırılması İle İlgili Müzekkere-529
 • Mala Zarar Verme İle İlgili Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Müzekkeresi-530
 • Moleküler ve Genetik İnceleme Müzekkeresi-531
 • Müşahade Müzekkeresi-532
 • Ölenin Nüfus Kayıt Düşümünün Yapılması İstemi Müzekkeresi-533
 • Ölü Muayene ve Otopsi Tutanağı Müzekkeresi-534
 • Sahte Profil Oluşturmak İle İlgili Olarak Yazılan Müzekkere-537
 • Sosyal ve Ekonomik Durum Araştırması İstemi Müzekkeresi-538
 • Şüpheliden Kan ve Tükürük Örneği Alınması İstemi Müzekkeresi-539
 • Şüphelilerin Tutukluluk Hallerinin Devamına Karar Verilmesi İstemi Müzekkeresi-540
 • Şüphelinin Bedeninin Tıbbi Muayenesi İçin Yazılan Müzekkere-541
 • Tutuklama İstemi (Mevcutlu) Müzekkeresi-542
 • Vasi Atanması İstemi Müzekkeresi-543
 • Yakalama Emri Müzekkeresi-544
 • Yakalama İstemi Müzekkeresi-546
 • Yurt Dışına Çıkma Yasağı Konulmasına Karar Verilmesi İstemi Müzekkeresi-547
 • KARARLAR-548
 • 3167 Sayılı Yasaya Aykırılık İle İlgili Örnek Yetkisizlik-548
 • 5682 S. K. Muhalefet İle İlgili Örnek Takipsizlik-549
 • 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet İle İlgili Örnek Takipsizlik-550
 • Arama Kararı İsteme Talebi-551
 • Ayırma Kararı-552
 • Bakaya Kalma İle İlgili Örnek Takipsizlik-553
 • Basit Yaralama İle İlgili Örnek Takipsizlik-554
 • Bilirkişi Yemin ve Evrak Teslim Tutanağı-555
 • Birleştirme Kararı-556
 • Bölge İdare Mahkemesine İtiraz-557
 • Cep Telefonu Hırsızlığı İddiası İle İlgili Örnek Takipsizlik-558
 • Cep Telefonu Kaybetme İle İlgili Örnek Takipsizlik-559
 • Davaname Karar Örneği-560
 • Düşerek Yaralanma İle İlgili Örnek Takipsizlik-562
 • Ek İddianame-563
 • Güveni Kötüye Kullanma İle İlgili Örnek Takipsizlik-564
 • Hakaret İle İlgili Örnek İddianame-565
 • Hakaret ve Tehdit İle İlgili Örnek Takipsizlik-566
 • Hırsızlık İle İlgili Örnek Daimi Arama Kararı-567
 • Hırsızlık İle İlgili Örnek İddianame-568
 • İlaç İçmek Suretiyle Zehirlenme İle İlgili Örnek Takipsizlik-570
 • İntihara Teşebbüs İle İlgili Örnek Takipsizlik-571
 • Karşılıksız Çek Keşide Etme İle İlgili Örnek Takipsizlik-572
 • Kayıp İddiası İle İlgili Örnek Takipsizlik-573
 • Mala Zarar Verme İle İlgili Örnek Takipsizlik-574
 • Mahkemeden Dosya İsteme-575
 • Soruşturma İzni İsteme-576
 • Talimat Yazısı-577
 • Taksirle Yangına Neden Olma İle İlgili Örnek Takipsizlik-578
 • Tekit Yazısı-579
 • Zorla Getirme Kararı (Müştekiler için)-580
 • Zorla Getirme Kararı (Şüpheliler İçin)-581
 • ÇOCUK MAHKEMELERİ-583
 • TENSİP TUTANAKLARI-583
 • Çocuk Mahkemesi Tensip Tutanağı Örneği-583
 • MÜZEKKERELER-585
 • Kalem Sorgusu İçin Müzekkere-585
 • Kişinin Sosyal ve Mali Durumunun Araştırılması İçin Müzekkere-586
 • Tutuklu Sanığın Celbi Müzekkeresi-587
 • İDDİANAME ÖRNEĞİ-588
 • İddianame Örneği (Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında)-588
 • ÇOCUK AĞIR CEZA MAHKEMELERİ-589
 • Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Talimat Tensip Tutanağı-589
 • Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Tensip Tutanağı-590
 • Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Tensip Tutanağı-592
 • Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Yaralama Tensip Tutanağı-594
 • DENİZ İHTİSAS MAHKEMESİ-595
 • Alacak Davası Tensip Tutanağı-595
 • Sicilden Terkin Davası Tensip Tutanağı-597
 • FİKRİ VE SINAİ HAKLAR CEZA MAHKEMESİ-599
 • TENSİP TUTANAKLARI-599
 • 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Aykırılık Davası Tensip Tutanağı-599
 • 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına Aykırılık Davası Tensip Tutanağı-601
 • Tazminat Tensip Tutanağı-602
 • FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ-603
 • TENSİP TUTANAKLARI-603
 • 551-Patente Tecavüzün Tespiti, Men'i, Ref'i Davası Tensip Zaptı-603
 • 5846-Eser Sahipliğinin Tepsisi Davası Tensip Zaptı-605
 • 5846-İtirazın İptali Davası Tensip Tutanağı-607
 • 556-Tecavüzün ve Haksız Rekabetin Tespiti, Men'i, Ref'i, Tazminat Davası Tensip Zaptı-609
 • Endüstriyel Tasarım ve Faydalı Model Hakkına Tecavüzün Önlenmesi, (Maddi Manevi Tazminat) Tensip Zaptı-611
 • Endüstriyel Tasarıma Tecavüzün Önlenmesi, Tazminat Davası Tensip Tutanağı-613
 • Faydalı Model Belgesi, Faydalı Model Belgesi (Manevi Tazminat İstemli), Faydalı Model Belgesi (Maddi Tazminat İstemli) Tensip Zaptı-615
 • Fikir Ve Sanat Eseri (Maddi Tazminat İstemli) Tensip Tutanağı-616
 • FSEK, Telif Bedeli, Manevi Tazminat Tensip Tutanağı-617
 • Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) Tensip Tutanağı-618
 • Marka (Marka İle İlgili Kurum Kararlarının İptali) Tensip Tutanağı-619
 • Marka Hükümsüzlüğü Tensip Tutanağı-620
 • Marka Karar İptali Tensip Tutanağı-622
 • Patent (Patent Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) Tensip Tutanağı-623
 • Patent, (Patent İle İlgili Kurum Kararlarının İptali) Tensip Tutanağı-625
 • Tasarım (Tasarım İle İlgili Kurum Kararlarının İptali) Tensip Tutanağı-626
 • TPE YİDK Marka Karar İptali Tensip Tutanağı-627
 • YİDK Marka Karar İptali Tensip Tutanağı-628
 • YİDK Tasarım Karar İptali Tensip Tutanağı-630
 • İCRA CEZA MAHKEMESİ-631
 • TENSİP TUTANAKLARI-631
 • Borçlunun Ödeme Şartının İhlali Nedeniyle Düzenlenen Tensip Tutunağı ( İl Sınırları Dışında)-631
 • Nafaka Hükümlerine Uymamak Nedeniyle Düzenlenen Tensip Tutunağı ( İl Sınırları Dışında)-632
 • Nafaka Hükümlerine Uymamak Nedeniyle Düzenlenen Tensip Tutunağı ( İl Sınırları İçerisinde)-633
 • MÜZEKKERELER-634
 • Dosya İsteme Müzekkeresi-634
 • Sanık İçin Talimat Müzekkeresi-635
 • MAHKEME KARARLARI-636
 • Borçlunun Ödeme Şartını İhlali İle İlgili Örnek Mahkeme Kararı-636
 • Değişik İş Hapsen Tazyik İle İlgili Örnek Mahkeme Kararı-639
 • Ek Karar (Verilen Kararın Ortadan Kaldırılması) Örnek Mahkeme Kararı-641
 • İCRA HUKUK MAHKEMESİ-643
 • TENSİP TUTANAKLARI-643
 • Borca İmzaya İtiraz Davası Tensip Tutanağı-643
 • Borca İtiraz (Belge Yoksa) Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-645
 • Borca İtiraz Davası Tensip Tutanağı-647
 • Borca-Yetkiye İtiraz Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-648
 • Bozma Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-649
 • Gecikmiş İtiraz-Şikâyet İlişkin Tensip Tutanağı-650
 • İcra Takibine İtiraza İlişkin Tensip Tutanağı-652
 • İcra Takibine İtirazın Kaldırılması Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-654
 • İhalenin Feshi Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-655
 • İmzaya İtiraz Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-656
 • İmzaya İtiraz Davası Tensip Tutanağı-658
 • İstihkak Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-660
 • İstihkak Davası Tensip Tutanağı-661
 • İstihkak İddiasının Reddi Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-663
 • İtiraz Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-664
 • Kiralananın Tahliyesi (İcra) Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-665
 • Kıymet Takdirine İtiraz Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-666
 • Meskeniyet Şikâyeti Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-668
 • Şikâyet Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-670
 • Şikâyet (İtirazın Kaldırılması) Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-671
 • Tahliye Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-673
 • Takibin Taliki ve İptali Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-674
 • Talimat Tensip Tutanağı-675
 • Yetki İtiraz Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-676
 • Yetkiye-İmzaya İtiraz Davası Tensip Tutanağı-678
 • MÜZEKKERELER-680
 • Belge İsteme Müzekkeresi-680
 • Noterden Evrak İsteme Müzekkeresi-681
 • Senet Aslı İsteme Müzekkeresi-682
 • MAHKEME KARARLARI-683
 • İcra Takibine İtirazın Kaldırılması Kararı-683
 • İCRA MÜDÜRLÜĞÜ-685
 • Adalet Bakanlığına Adres Tespiti Yazısı-685
 • Banka Mevduat Haczi Müzekkeresi-686
 • Banka Mevduatları Üzerine Konulan Hacizlerin Kaldırılması Müzekkeresi-687
 • Banka Mevduatlarına Konulan Haczin (Paranın) İstenmesi Müz. -688
 • Borçluya Bakiye Borç Bildirim Muhtırası-689
 • Borçlunun Maaş Aldığı Kuruma Bakiye Borç Bildirimi Müzekkeresi-690
 • Borçlunun Tutuklu/Hükümlü Olması Halinde Vasiye Gönderilen Muhtıra-691
 • Borçlunun Tutuklu/Hükümlü Olması Halinde Gönderilen Muhtıra-692
 • Borçlunun Posta Havaleleri Üzerine Haciz Koyma Müzekkeresi-693
 • Borçlunun Tutuklu/Hükümlü Olması Halinde Vasi Tayini Olup Olmadığının Tespiti İçin Cumhuriyet Savcılığına Yazılan Müzekkere-694
 • Borçlunun Tutuklu/Hükümlü Olması Halinde İcra Dairesi Tarafından Verilen Karar Örneği-695
 • Çocuk Teslimi İşlemlerinde Uzman Bulundurulması İçin Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne Yazılan Müzekkere-696
 • Dosya Alacağına Konulan Haczin Kaldırılması Müzekkeresi-697
 • Dosya Alacağı Üzerine Haciz Koyma Müzekkeresi-698
 • Gayrimenkulün Kıymet Takdiri İçin Çap Örneği İsteme Müzekkeresi-699
 • Haciz İşlemi Sırasında Güvenlik Bulundurma Müzekkeresi-700
 • İ. İ. K 100. Madde Uyarınca Yapılan Hacizle İle İlgili Bilgi Verme Müzekkeresi-701
 • İ. İ. K 100. Madde Uyarınca Hacizli Menkul Ya da Gayrimenkul Mallar İle İlgili Bilgi İsteme Müzekkeresi-702
 • İ. İ. K 100. Madde Uyarınca Menkul/Gayrimenkul Mallar İle İlgili Bilgi Verme Müz. -703
 • İ. İ. K. 103. Maddeye Göre Davetiye Kağıdı Müzekkeresi-704
 • İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte Tapu Kaydına İ. İ. K 150/C Şerhinin Yazılmasına İlişkin Müzekkere-705
 • İstinabe Yolu İle Haciz Talimat Müzekkeresi-706
 • İhale Alıcısına Muhtıra Tebliği-707
 • İstihkak Haczi Müzekkeresi-708
 • İstihkak Haczi Kaldırmamüzekkeresi-709
 • İstihkak İddiasında Bulunulduğundaicra Hukuk Mahkemesine Karar Verilmeküzere Dosya Gönderme Yazısı-710
 • Kıymet Takdiri İşlemleri İçin Belediyeden İmar Durumu İsteme Müzekkeresi-711
 • Maaş Haciz Müzekkeresi-712
 • Maaş Haczi Kaldırma Müzekkeresi-713
 • Mirasçılara Takip Yapılabilmesi İçin Muhtıra Tebliği-714
 • Nüfus Kaydı İsteme Müzekkeresi-715
 • Satış İlanı Düzeltme Müzekkeresi-716
 • Tahliye Edilen Taşınmaz İçin Borçluya Gönderilen Müzekkere-717
 • Tehiri İcra Taleplerinde İcra Hukuk Mahkemesine Teminatın Kabulü Hakkında Yazılan Müzekkere-718
 • Tehiri İcra Taleplerinde Verilen Mühlet Belgesi-719
 • Taşınır Mallar İçin Satış Talimatı-720
 • Taşınmaz Mallar İçin Satış Talimat Müzekkeresi-721
 • Takipsizlik Nedeni İle İşlemden Kaldırılan Dosyalara Ait Yenileme Muhtırası-722
 • Tapu Kaydı Haczinin Yenilenmesi İçin Müzekkere-723
 • Tapu Kaydına Haciz Koyma Müzekkeresi-724
 • Tapu Kaydı Haciz Kaldırma Müzekkeresi-725
 • Takyidatlı Tapu Kaydı İsteme Müzekkeresi-726
 • Tapu Satış Bilgisi Müzekkeresi-727
 • Tebligat Akıbetinin PTT den Sorulması İçin Yazılan Müzekkere-728
 • Yediemine Muhtıra-729
 • Yediemin Ücreti Ödenmesi İçin Alacaklı Tarafa Gönderilen Muhtıra-730
 • Yedieminlikten İstifa Edildiğinde Alacaklı Tarafa Gönderilen Muhtıra-731
 • Yedieminde Bulunan Malların Satışının İstenmesi İçin İcra Mahkemesine Yazılan Müzekkere-732
 • Yurt Dışı Talimat Müzekkeresi-733
 • Yurtdışı Tebligat Müzekkeresi-734
 • İDARE MAHKEMESİ-735
 • Adli Yardım Kararı-735
 • Atama İptali Talebine İlişkin-736
 • Bağlantı Kararı-737
 • Bekleme Kararı-738
 • Belediye Encümen Kararının İptali Talebine İlişkin-739
 • Davanın İhbarı-740
 • Disiplin Kurulu Kararının İptali Talebine İlişkin-741
 • Görevlilik Kararı-742
 • İdare Tarafından Yapılan Atamanın İptali Talebine İlişkin-743
 • İlk Atama Harcırahının Ödenmesi Talebine İlişkin-744
 • İşlemden Kaldırma Kararı-745
 • İşleme Koyma Kararı-746
 • Maddi Hatanın Düzeltilmesi Kararı-747
 • Talimat Kararı-748
 • İŞ MAHKEMESİ-749
 • TENSİP TUTANAKLARI-749
 • Adli Yardım İstemi (Tensip)-749
 • Alacak Davası Tensip Tutanağı-751
 • Alacak Davası Tensip Tutanağı-752
 • Alacak Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-754
 • Alacak Davası Tensip Tutanağı-756
 • Hizmet Tespiti Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-757
 • İşe İade ve Alacak Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-759
 • İş (Bağ-Kur Sigortalılığının Tespiti) Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-761
 • İşçi Alacağı (İşçi ve İşveren İlişkisinden Kaynaklanan) Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-763
 • İşçi Alacağı (Emekliler İçin) Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-765
 • İşçi Alacağı Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-767
 • Maddi ve Manevi Tazminat Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-768
 • Rucüen Tazminat Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-770
 • Rucüen Alacak Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-772
 • Tazminat Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-773
 • Tazminat Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-774
 • Tazminat Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-776
 • Tazminat Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-777
 • Tespit Davası Tensip Tutanağı-779
 • Tespit -İşe İade İstemli- Tensip Tutanağı-780
 • MÜZEKKERELER-781
 • Sigorta Sicil Dosyası Talebi İçin Müzekkere-781
 • İşçi Alacağı Davalarında Kullanılan Müzekkere-782
 • İşçinin Sendika Üyesi Olup Olmadığı Hakkında Müzekkere-783
 • İşe İade Davasında Kullanılan Müzekkere-784
 • İşyeri Sicil Dosyası Talebinde Müzekkere-785
 • İtirazın iptali davasında fen bilirkişi isteme müzekkeresi-786
 • MAHKEME KARARLARI-787
 • Alacak (Feragat Nedeni İle Ret) Örnek Mahkeme Kararı-787
 • Alacak Davası Örnek Mahkeme Kararı-789
 • İstirdat Davası Örnek Mahkeme Kararı-792
 • KADASTRO MAHKEMESİ-795
 • Elatmanın Önlenmesi Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-795
 • Hisseli Malın Satış Şekli Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-796
 • İsim Düzeltilmesine İlişkin Tefrik Tensip Tutanağı-797
 • Kadastro (Orman Kadastrosuna İtiraz) Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-798
 • Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) İsim Düzeltimi Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-800
 • Kadastro (Tespite İtiraza) Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-801
 • Kadastro Çalışma Alanı Sınırının İptali Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-802
 • Kadastro Tespitine İtiraz Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-803
 • Kadastro Tespitine İtiraz Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-805
 • Tefrik-808
 • ÖZEL YETKİLİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ-809
 • Suçu ve Suçluyu Övmek ile İlgili Tensip Tutanağı-809
 • Terör Örgütü Propagandası Yapmak ile İlgili Tensip Tutanağı-810
 • SULH CEZA MAHKEMESİ-811
 • TENSİP TUTANAKLARI-811
 • 5188 Sayılı Kanuna Aykırılık Tensip Tutanağı-811
 • Askeri Ceza Kanununa Muhalefet Tensip Tutanağı-812
 • Basit Yaralama Tensip Tutanağı-813
 • Basit Yaralama, Basit Yaralama, Basit Yaralama Tensip Tutanağı-814
 • Basit Yaralama, Hakaret Tensip Tutanağı-815
 • Basit Yaralama, Hakaret, Tehdit Tensip Tutanağı-816
 • Basit Yaralama, Tehdit, Hakaret Tensip Tutanağı-817
 • Bozma Tensip Tutanağı-818
 • Çek Karnesini İade Etmemek Tensip Tutanağı-819
 • Görevsizlik Tensip Tutanağı-820
 • Hakaret, Basit Yaralama Tensip Tutanağı-821
 • Hakaret, Basit Yaralama Tensip Tutanağı-822
 • İdari Para Cezasına İtiraz Tensip Tutanağı-823
 • İdari Para Cezasına İtiraz Tensip Tutanağı-824
 • İdari Para Cezasına İtiraz Tensip Tutanağı-825
 • İdari Para Cezasına İtiraz Tensip Tutanağı-826
 • İdari Para Cezasına İtiraz Tensip Tutanağı-827
 • İdari Para Cezasına İtiraz Tensip Tutanağı-828
 • Karşılıksız Çek Düzenleme Tensip Tutanağı-829
 • Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma, Basit Tehdit Tensip Tutanağı-830
 • Kullanmak Amacıyla Uyuşturucu Madde Bulundurmak Tensip Tutanağı-831
 • Kumar Oynanması İçin Yer Temin Etmek-832
 • Karşılıksız Çek Düzenleme Tensip Tutanağı-833
 • Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Tensip Tutanağı-834
 • Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Tensip Tutanağı-835
 • Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Tensip Tutanağı-836
 • Müsadere Tensip Tutanağı-837
 • Müsadere Tensip Tutanağı-838
 • Müştekiler İçin Talimat Tensip Tutanağı-839
 • Normal Tensip Tutanağı-840
 • Normal Tensip (Çocuklar için) Tutanağı-842
 • Sorgu Tutanağı-844
 • Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma Tensip Tutanağı-847
 • Tanıklar İçin Talimat Tensip Tutanağı-848
 • Tehdit, Hakaret Tensip Tutanağı-849
 • Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Tensip Tutanağı-850
 • Uyuşturucu Madde Kullanmak Tensip Tutanağı-851
 • Yaralama, Tehdit, Hakaret-853
 • Yetkisizlik Tensip Tutanağı-854
 • Zor Kullanma Yetkisine İlişkin Sınırı Aşılması-855
 • MÜZEKKERELER-856
 • Adres Araştırma Müzekkeresi-856
 • Askerlik Şubesine Yazılan Müzekkere-857
 • Talimat Müzekkeresi-858
 • MAHKEME KARARLARI-859
 • 1163 sayılı Kanuna Aykırılık İle İlgili Örnek Mahkeme Kararı-859
 • Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğü İhlali İle İlgili Örnek Mahkeme Kararı-862
 • Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma İle İlgili Örnek Mahkeme Kararı-866
 • SULH HUKUK MAHKEMESİ-869
 • TENSİP TUTANAKLARI-869
 • Alacak veya Tazminat Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-869
 • Alacak veya Tazminat Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-871
 • Bozma Tensip Tutanağı-873
 • Çek İptali Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-874
 • Çek İptali (Yetkisizlik Kararı) Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-876
 • Derneğin Kendiliğinden Dağılmış Sayılmasının Tespiti İlişkin Tensip Tutanağı-877
 • Derneğin Kendiliğinden Sona Ermesinin Tespiti Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-879
 • Ecrimisil Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-881
 • El Atmanın Önlenmesi-Men-i Müdahale Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-883
 • Eski Hale Getirme Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-885
 • Geçit Hakkı Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-887
 • Haksız işgal Tazminatı (Ecrimisil) Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-889
 • İstirdat Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-890
 • İpoteğin Kaldırılması Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-891
 • İstirdat Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-893
 • İştirakin Çözülmesi Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-895
 • İtiraz İptali Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-897
 • İzaleyi Şuyu İlişkin Tensip Tutanağı-899
 • Kat Mülkiyeti-Eski Hale Getirme Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-901
 • Kayyım Atanması İlişkin Tensip Tutanağı-902
 • Kat Mülkiyeti/Eski Hale Getirmeye İlişkin Tensip Tutanağı-903
 • Kira Tespit Davası Tensip Tutanağı-905
 • Kira (Uyarlama İstemli) Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-906
 • Kiralananın Tahliyesi Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-907
 • Kıymet Takdirine İtiraz Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-909
 • Kooperatif (Genel Kurulun Yenilenmesi Talepli) Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-910
 • Menfi Tespit Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-912
 • Menfi Tespit ve Senet İptali Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-914
 • Men-i Müdahale Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-916
 • Müdahalenin Men’i Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-918
 • Mirasçılık Belgesi Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-920
 • Mirasçılık Belgesinin İptali Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-921
 • Mirasın Reddinin İptali Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-923
 • Mülkiyetin Tespiti Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-924
 • Ortaklığın Giderilmesi Davasına İlişkin Tensip Tutanağı-925
 • Önalım Davasına İlişkin Tensip Tutanağı-927
 • Reddi Miras Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-929
 • Satış Memuru Tarafından Yapılan İhalenin Feshi Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-930
 • Senet İptali Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-932
 • Tahliye Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-934
 • Taksimin Bozulması Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-935
 • Tapu İptali ve Tescili Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-937
 • Tapu İptali ve Tescili Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-939
 • Tapu Kaydının Düzeltilmesi Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-941
 • Tazminat Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-943
 • Tazminat (Taşınmaza ilişkin) Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-944
 • Tazminat (Trafik Kazası Nedeniyle) Tensip Tutanağı-946
 • Tereke Tensip Tutanağı-948
 • Tereke Davasına (Yetkisizlik) İlişkin Tensip Tutanağı-950
 • Tereke Davasına İlişkin Tensip Tutanağı-951
 • Tereke Davasına İlişkin Tensip Tutanağı-953
 • Tereke Davası Tensip Tutanağı-954
 • Vasiliğin Bırakılması Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-957
 • Vesayet Talebine (Hükümlü) İlişkin Tensip Tutanağı-958
 • Vesayet Talebine (Küçük) İlişkin Tensip Tutanağı-960
 • Vesayet Talebine (Özürlü) İlişkin Tensip Tutanağı-961
 • Vasiyetname Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-962
 • Vasiyetnamenin Açılması İle İlgili Tensip Tutanağı-963
 • Vasiyetnamenin Açılması Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-964
 • Vesayet Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-965
 • Vesayet (Satışa İzin) Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-966
 • Vesayet (Satışa İzin) Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-967
 • Vesayet Davası Tensip Tutanağı-968
 • Zilyetliğe Vaki Tecavüzün Önlenmesi Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-970
 • MÜZEKKERELER-972
 • Çek İptali davasında İlan üst yazısı müzekkeresi-972
 • Çek İptalinde İlan-973
 • Kayyım Tayinde Tapu Kaydı İsteme-974
 • Kayyım Tayinde Adres Araştırması-975
 • Senet İptali Davasında İlan Üst Yazısı Müzekkeresi-976
 • Senet İptali İlan Yazısı-977
 • Tereke Davasında İlan-978
 • MAHKEME KARARLARI-979
 • Alacak Kararı-979
 • Çek İptali Kararı (Hasımlı)-982
 • Derneği Feshi Kararı-984
 • TRAFİK MAHKEMESİ-987
 • TENSİP ÖRNEKLERİ-987
 • Genel Tensip Tutanağı-987
 • Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağındaki Cezanın Kaldırılması Tensip Tutanağı-988
 • MÜZEKKERELER-989
 • Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne Yazılan Müzekkere-989
 • Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğüne Yazılan Müzekkere-990
 • Ulaştırma Bölge Müdürlüğüne Yazılan Müzekkere-991
 • Vergi Dairesi Müdürlüğüne Yazılan Müzekkere-992
 • Yetkisizlik Kararının Gönderilmesi İle İlgili Müzekkere-993
 • MAHKEME KARARLARI-994
 • Alkollü Araç Kullanılması İle İlgili İdari Yaptırım Kararının Kaldırılması-994
 • İdari Yaptırım Kararının Kaldırılması İle İlgili Mahkeme Kararı-996
 • Trafik İdari Para Cezasının Kaldırılması (Madde 51/2-A)-998
 • TÜKETİCİ MAHKEMESİ-1001
 • Alacak Davasına İlişkin Tensip Tutanağı-1001
 • Ayıplı Mal Davası Tensip Tutanağı-1002
 • İtirazın İptali Davasına İlişkin Tensip Tutanağı-1003
 • Menfi Tespit Davasına İlişkin Tensip Tutanağı-1004
 • Talimat Tensip Tutanağı-1005
 • Tapu İptali ve Tescil Davasına İlişkin Tensip Tutanağı-1006
 • Tazminat Davasına İlişkin Tensip Tutanağı-1007
 • Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararına İtiraz Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-1008
 • Tüketicinin Açtığı Menfi Tespit Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-1010
 • Yenileme Tensip Tutanağı-1012
 • MÜZEKKERELER-1013
 • Adli Tıp Kurumuna Yazılan Müzekkere-1013
 • Ambulans Taşıması İle İlgili Müzekkere-1014
 • Bankaya Yazılan Müzekkere-1015
 • Bankaya Yazılan Müzekkere-1016
 • Belediye İmar Müdürlüğüne Yazılan Müzekkere-1017
 • Emlak Vergisine Esas Metrekare Birim Fiyatı İle İlgili Müzekkere-1018
 • GSM Operatörüne Yazılan Müzekkere-1019
 • Sayaç Karteks Bilgilerini Gösteren Ayrıntılı Ekstrelerin Gönderilmesi İçin Yazılan Müzekkere-1020
 • Su Aboneliği İle İlgili Müzekkere-1021
 • Su Akışının Sağlanması İçin Yazılan Müzekkere-1022
 • Tapu Sicil Müdürlüğüne Yazılan Müzekkere-1023
 • Ticaret Sicil Memurluğuna Yazılan Müzekkere-1024
 • MAHKEME KARARLARI-1025
 • Abonelik Sözleşmesi İle İlgili Örnek Mahkeme Kararı-1025
 • Alacak İle İlgili Mahkeme Kararı-1028
 • Ayıplı Mal İle İlgili Mahkeme Kararı-1031
 • VERGİ MAHKEMESİ-1037
 • Bağlantı Kararı-1037
 • Emlak Vergisine İlişkin Ara Karar-1039
 • Hasım Düzeltim Kararı-1040
 • Hasım Kararı-1041
 • Naip Üyeye Yetki Verilmesi Ara Kararı-1042
 • 6100 SAYILI YENİ HMK 1086 SAYILI ESKİ HUMK KARŞILAŞTIRMA TABLOSU-1043
 • 1086 SAYILI ESKİ HUMK 6100 SAYILI YENİ HMK KARŞILAŞTIRMA TABLOSU-1055
 • KAVRAM DİZİNİ-1071


 • BU ÜRÜNÜ GEÇİCİ OLARAK KAMPANYALI FİYATIYLA SADECE SİTEMİZ ÜZERİNDEN TEMİN EDEBİLİRSİNİZ. TELEFONLA SİPARİŞ İÇİN LÜTFEN SİTEMİZDEKİ İLETİŞİM NUMARASINDAN İRTİBAT KURUNUZ VEYA İNTERNET SİTEMİZ ÜZERİNDEN 7/24 SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ.

   

   SİPARİŞİNİZİ KAPIDA NAKİT ÖDEMELİ OLARAK ALABİLİRSİNİZ. KREDİ KARTI İLE ÖDEME YAPMAK İÇİN LÜTFEN MÜŞTERİ TEMSİLCİLERİMİZ İLE İRTİBAT KURUNUZ. KREDİ KARTI İLE ÜRÜNLERİMİZ SADECE TEK ÇEKİM OLARAK TAHSİL EDİLEBİLMEKTEDİR.SİPARİŞ VERİRKEN NAKİT VEYA KREDİ KARTI İLE ÖDEME YAPACAĞINIZI YAZMANIZ GEREKMEKTEDİR.SİPARİŞ ÇIKTIKTAN SONRA ÖDEME ŞEKLİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILAMAMAKTADIR. DETAYLI BİLGİ İÇİN SİTEMİZ MÜŞTERİ TEMSİLCİLERİMİZDEN DESTEK ALABİLİRSİNİZ.


  Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.

  Facebook'ta Payla